น้ำปิงยังน่าห่วง แห้งขอด…น้ำหาย

1.jpgสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) รายงานระดับน้ำในลุ่มน้ำปิง ตั้งแต่สถานีแม่อาย,สถานีฝาง, สถานีเชียงดาว,สถานีแม่แตง, สถานีสันทราย ไปจนถึงสถานีจอมทอง,สถานีฮอด จ.เชียงใหม่ระดับน้ำยังน่าเป็นห่วง เฉพาะความจุลำน้ำ (% ) ที่สถานีเชียงดาวมี43.28 ระดับความลึก 1.32 เมตร สถานีแม่แตง ในต.สันมหาพน มีความจุน้ำ 4.31 % มีความลึกเพียง 0.29 เมตร แทบจะเห็นเนินทรายตลอดแนวลำน้ำ ซึ่งเป็นค่าวัดเมื่อเวลา 18.30 น.วันนี้ (27 เมษายน 59 )ระดับความจุน้ำที่สถานีจอมทอง มีความจุเพียง 6.26 % ความลึก 0.59 เมตรเท่านั้น
2.jpgนอกจากนั้นสภาพลำน้ำวัง ที่สถานีสามเงา ตาก สถานีแม่พริก ลำปาง สถานีเถิน ลำปาง ค่าความลึกเฉพาะที่ สถานีเถิน 0.7 เมตร ความจุน้ำ 0.96 % เป็นสภาพลำน้ำที่ปรากฎเนินทราย เห็นพื้นลำน้ำตลอดแนวเช่นกัน โดยเป็นค่าวัดในวันนี้ ช่วง 16.50 น.

สำหรับข้อมูลน้ำในเขื่อนที่เขื่อนแม่งัด ไม่มีน้ำไหลลงเขื่อนหรือมีฝนตก ปริมาณน้ำมี 35 ล้านลูกบาศก์เมตร ประมาณ 13 % มีปริมาณน้ำใช้การได้จริงเพียง 13 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 5 % เท่านั้น ส่วนเขื่อนแม่กวงฯ มีปริมาณน้ำขณะนี้ 24 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 9 % ของความจุ เป็นปริมาณน้ำกักเก็บที่น้อยในประวัติศาสตร์ การสร้างเขื่อน และมีปริมาณน้ำใช้การได้จริงเพียง 10 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือเพียง 4 % จัดอยู่ในสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤติในการสำรองต้นทุนน้ำไว้ใช้การได้จริง

ดังนั้นมาตรการขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัดอย่างรู้คุณค่าก่อนที่พายุฝนจะช่วยเข้ามาเติมน้ำ ตามที่คาดการณ์ช่วงพฤษภาคมนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น