อบต. / อบจ. เร่งช่วยชาวบ้านแม่สาว..ถูกพายุถล่มหนักมาก

44430 นายสมชาย สุวรรณ์  นายก อบต.แม่สาวพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยเมื่อเย็นวันที่29เม.ย.2559ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย เพราะทั้ง16หมู่บ้านในตำบลแม่สาวได้รับความเสียหายทุกหมู่บ้าน มากบ้างน้อยบ้าง ตามแรงลมที่พัดผ่าน โดยจัดเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกช่วยเหลือ เก็บซากหักพัง ตัดกิ่งต้นไม้ที่หักล้มและจะได้ประสานความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานอื่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป   ด้านนายวัฒนา สุวรรณ์ ส.อบจ.แม่อาย เขต2 กล่าวว่าได้รายงานไปยัง อบจ.ถึงความเสียหายเบื้องต้น และกำลังประสานเครื่องจักรกลหนักเข้าช่วยเหลือเป็นการด่วน ไม่เฉพาะตำบลแม่สาวเท่านั้นยังมีตำบลอื่นที่ได้รับความเดือดร้อนบริเวณกว้างอีกด้วย

4245845028785

12753

S__21766170

S__21766165

S__21766169

S__21766158

S__21766159

ร่วมแสดงความคิดเห็น