กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าไผ่ โดดเด่นด้านรสชาติอร่อย มีคุณภาพ

55555 กระเทียมโทนดองบ้านป่าไผ่ มีคุณสมบัติที่โดดเด่นด้านรสชาติอร่อย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ได้รับการับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกระเทียมที่ผ่านกระบวนการการดองโดยวิธีธรรมชาติ ไม่ใส่สารเจือปนใดๆ ปราศจากสารพิษตกค้าง ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่ากระเทียมโทนดองป่าไผ่สะอาดและปลอดภัย เหมาะสำหรับทุกคนที่จะนำไปรับประทาน และเลือกซื้อหาไปเป็นของฝากได้อีกด้วย

นางฟองนวล ธาตุอินจันทร์ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าไผ่ เปิดเผยว่ากลุ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 โดยเริ่มจากการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านประมาณ 15 คน ทดลองนำกระเทียมมาดองโดยการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต่อมามี เจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด ไปประชุมฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะ และการรวมหุ้นรวมกลุ่ม ปัจจุบันมีสมาชิก 149 คน

นอกจากนี้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าไผ่ เป็นหนึ่งหมู่บ้านในโครงการพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้ ในปี 2535 ได้ระดมทุนจากสมาชิกเพิ่มเติมเพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และพัฒนาต่อเนื่องจากโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเชิงธุรกิจในปี 2539 จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายว่าเป็นแหล่งผลิตกระเทียมดอง มะม่วงดอง และผลไม้แช่อิ่มทุกชนิด แต่ละคนมีรายได้เฉลี่ยที่เกิดจากกิจกรรมคนละ 4,000 บาทต่อเดือน และมีการจ้างแรงงาน 2 คน ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ที่เป็นแรงงานประจำ นอกจากนี้เป็นการจ้างงานตามฤดูกาล โดยมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 6,000 บาทต่อเดือนต่อคน

กระเทียมโทนดองน้ำผึ้งบ้านป่าไผ่ ใช้กระเทียมสดคุณภาพดี ไม่งอก การผลิตที่สะอาด ได้มาตรฐาน ไม่ใช้สารฟอกสีและสารบอเรกซ์ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอร่อย ไร้สารตกค้าง สะอาด ถูกหลักอนามัย และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีความทันสมัย สามารถเก็บไว้ได้นาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด และมีแรงงานที่มีความชำนาญในการคัดเลือกโดดเด่น โดยเฉพาะจะขึ้นอยู่กับแรงงานที่มีความรู้ความชำนาญในการผลิตซึ่งทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพกระเทียมโทนสด คัดคุณภาพ นำมาแปรรูปด้วยกรรมวิธีที่รับรองว่าสะอาดและทันสมัย มีส่วนผสม หลักๆ ดังนี้ กระเทียมโทน 80% น้ำตาล 6% น้ำผึ้ง 5% น้ำส้มสายชู5% เกลือไอโอดิน 4% การันตีด้วยการรับรองคุณภาพและความสะอาดd7

ใช้กระเทียมสดคุณภาพดี ไม่งอก การผลิตที่สะอาด ได้มาตรฐาน ไม่ใช้สารฟอกสีและสารบอเรกซ์ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอร่อย ไร้สารตกค้าง สะอาด ถูกหลักอนามัย และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีความทันสมัย สามารถเก็บไว้ได้นาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด และมีแรงงานที่มีความชำนาญในการคัดเลือกโดดเด่น โดยเฉพาะจะขึ้นอยู่กับแรงงานที่มีความรู้ความชำนาญในการผลิตซึ่งทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ

ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขายผู้บริโภคโดยตรง 20% ผ่านตัวแทนจำหน่าย 75% รับช่วงการผลิต 5%กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์เชียงใหม่แบรนด์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2545, ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2545, ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2546 ระดับ 5 ดาวของจังหวัด และระดับภาคสำหรับกระเทียมโทนดองและกระเทียมกลีบดอง, ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2546

ผลิตภัณฑ์ กระเทียมโทนดองน้ำผึ้งบ้านป่าไผ่ บรรจุในขวดโหลพลาสติกใส มี 3 ขนาด คือ ขนาด 900 กรัมราคา 160 บาท ขนาด600 กรัม ราคา 90 บาท และขนาด 400 กรัม ราคา 60 บาท สามารถเก็บไว้ได้นาน 1 ปี สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าไผ่ ได้จัดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2525 ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 1/1 หมู่ 2 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 053-840102, ที่ตั้งสถานที่ผลิต เลขที่ 1/1 หมู่ 2 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 053-840102, 01-8836813

ร่วมแสดงความคิดเห็น