กิจกรรมค่ายเยาวชนรักธรรมชาติ

B1 (2)
ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมดีๆ อย่าง “ค่ายเยาวชนรักธรรมชาติ” ครั้งที่ 1 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรัก และเห็นคุณค่าของพรรณพืช รวมทั้งสัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อการเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติที่ดีในอนาคต โดยได้นำน้องๆ ร่วมค้นหาธรรมชาติรอบตัว พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน

B2
เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพาะผักงอก การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ อาทิ กระเจี๊ยบ น้ำอัญชันที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ต่อด้วยชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นกษัตริย์นักการเกษตรของโลกในบริเวณใต้หอคำหลวง จากนั้น น้องๆ ได้ร่วมทำกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ในจินตนาการจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งน้องๆ ได้นำวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวมาประดิษฐ์ตามจินตนาการออกมาเป็นผลงานทางศิลปะ
สำหรับกิจกรรมในวันที่ 2 นั้น น้องๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกของพืชในเรือนร่มไม้ที่มีความร่มรื่นดุจเป็นสวรรค์แห่งพันธุ์ไม้ร่มชื้น น้องๆ ต่างพากันสนุกสนานและตื่นตากับสัปปะรดสีหลากหลายชนิด และเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชเขตร้อนและพืชทะเลทราย ไม้อวบน้ำ และกระบองเพชรไม้ทนแล้งที่เรือนพืชทะเลทราย พร้อมร่วมกันแสดงฝีมือในการจัดสวนถาด ปิดท้ายด้วยการเรียนรู้โลกของสัตว์ในกิจกรรม Day Safari ที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

B4

ร่วมแสดงความคิดเห็น