นายกรัฐมนตรีชื่นชมธนาคารกิ่งไม้เมืองแม่เหียะ

b.5 35

“บิ๊กตู่”พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันก่อนขึ้นมาตรวจราชการและมอบนโยบายในภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แวะชมโครงการธนาคารกิ่งไม้ใบไม้เทศบาลเมืองแม่เหียะ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ขยะล้นเมือง โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ บรรยายสรุปที่มาของโครงการฯ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจราชการและมอบนโยบายให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและหมอกควัน โดยมีข้าราชการทุกสังกัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับและร่วมรับฟังนโยบาย ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสนใจเยี่ยมชมนิทรรศการธนาคารกิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อเมืองแม่เหียะ ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ในแก้ไขปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีให้การต้อนรับและบรรยายรายละเอียดของโครงการ ผลการดำเนินการของธนาคารกิ่งไม้ ใบไม้ ว่าสามารถลดปริมาณขยะประเภทกิ่งไม้ใบไม้ ลดการเผาของชาวบ้าน และสามารถนำมาผลิตเป็นปุ๋ยกลับคืนสู่ชุมชนได้อีกด้วย

b.6 26

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมผลงานและการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ในรูปแบบของธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ ดังกล่าว ว่าเป็นในรูปแบบการแก้ไขปัญหาตามแนวทางประชารัฐ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อชุมชน.

ร่วมแสดงความคิดเห็น