นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เข้ารับรางวัลองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ ประจำปี พ.ศ.2558

B5ธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เข้ารับรางวัลองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ ประจำปี พ.ศ.2558 รางวัลชมเชย ประเภททั่วไป (กลุ่มเทศบาลตำบล) ณ หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น