วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ รับรางวัล MOE AWARDS

B-10.jpgอรุณี  สิโรรส ครูประจำแผนกวิชาพื้นฐาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล MOE AWARDS ซึ่งเป็นรางวัลประเภทบุคคลด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและรางวัลสถานศึกษาในการเทิดทูนสถาบันจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น