สพม.34 จัดกิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving

 

IMG_8232สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เปิดกิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving ให้แก่นักเรียน กลุ่มดอยสุเทพ ณ ศูนย์สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1 – 27 พฤษภาคม 2559

IMG_8235นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวว่า เนื่องด้วยปัจจุบันสถิติของประเทศไทยมีการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่เสียชีวิตจากการจมน้ำในอัตราที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตทุกสาเหตุ และจะเกิดขึ้นในระหว่างเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม ซึ่งหากจะหาทางป้องกันการเสียชีวิตหรือลดอัตราการจมน้ำของเด็ก จำเป็นจะต้องฝึกหัดให้เด็กในกลุ่มเสี่ยงได้ฝึกหัดว่ายน้ำ หรือ “ว่ายน้ำเป็น”

IMG_8233 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จึงได้จัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนในสังกัดและเยาวชนในชุมชน ให้สามารถว่ายน้ำเป็น จนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ รู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำ ได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล และเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ประสบเหตุและผู้ที่ให้การช่วยเหลือ โดยมีนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 440 คนจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1 – 27 พฤษภาคม 2559 โดยแบ่งเป็น 7 รุ่น รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักเรียนในสังกัดกลุ่มดอยสุเทพ จำนวน 70 คน ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2559

IMG_8234 นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนในสังกัด ให้สามารถว่ายน้ำเป็นจนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ รู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำ ได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล และเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ประสบเหตุและผู้ที่ให้การช่วยเหลือ เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือลดอัตราการตายจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดกิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving ให้เด็กฝึกหัดการว่ายน้ำพื้นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ประสบเหตุและผู้ได้รับการช่วยเหลือโดยใช้อุปกรณ์ใกล้มือ ใช้หลักสูตร 10 ชั่วโมง ตามทักษะพื้นฐานการว่ายน้ำ เช่น การสร้างความคุ้นเคยกับน้ำ การหายใจเข้าออกกและลืมตาในน้ำ การลอยตัวแบบคว่ำหน้า แบบนอนหงาย การโผแบบไม่เตะขา การโผแบบเตะขา การเตะขา การเลี้ยงตัวในน้ำ ท่าหมาว่ายน้ำ หงายหลังลอยน้ำ ฯลฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น