PEA เขต 1 เร่งเข้าปฏิบัติงานเขตพื้นที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

การไฟฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เขต 1จ.เชียงใหม่ เร่งระดมไฟฟ้าในสังกัด เข้าปฏิบัติงานเขตพื้นที่ได้รับความเสียหาย จากพายุฤดูร้อน

11386
เมื่อเย็น วันที่ 3 พ.ค. 2559 ที่ผ่านมา ได้เกิดพายุฤดูร้อน ลมกระโชกอย่างรุนแรงในพื้นที่ จังหวัดลำพูน และลำปางส่งผลให้ระบบจำหน่ายของ PEA ได้รับความเสียหาย เสาไฟฟ้าโค่นล้ม อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในระบบชำรุด และประชาชนได้รับผลกระทบ ในหลายพื้นที่ ดังนี้

11385

PEA สาขาอำเภอสบปราบ เวลา 16.41 น. ระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่ 665-666 จากบ้านแม่กั๊วะไปอำเภอเกาะคา ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ทำให้เสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงขนาด 12 เมตร โค่นล่ม จำนวน 30 ต้น ทำให้ไฟดับเป็นบริเวณกว้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเถิน โดย นายประสิทธิ์ ช้างวิเศษ ผู้จัดการ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสบปราบ ได้เข้าดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น และสามารถทำการตัดจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้ในเวลา 17.39 น. ในวันเดียวกัน

PEA สาขาอำเภอบ้านธิ เวลา 18.23 น. ระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณบริเวณแยกวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ อำเภอบบ้านธิ จังหวัดลำพูน ได้รับความเสียหาย เสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงขนาด 12 เมตร หัก 5 ต้น พร้อมอุปกรณ์ หม้อแปลงขนาด 100 kVA ได้รับความเสียหาย จำนวน 1 หม้อแปลงขนาด 250 kVA 2 เครื่อง และบริเวณบ้านศรีดอนชัย คอน 2.5 เมตร หัก 1 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบ ไม่มีไฟฟ้าใช้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน โดย นายนิพัสดิ์ ชุมชวลิต ผู้จัดการ ได้ระดมทีมแก้ไข สามารถตัดจ่ายไฟในพื้นที่ ในเวลา 19.26 น. ในวันเดียวกัน

11387
ในการนี้ นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ PEA เขต 1 เชียงใหม่ มีความห่วงใยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และแก้ไข ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ด้วยความปลอดภัย และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย และในวันนี้ (4 พ.ค. 2559) PEA เขต 1 เชียงใหม่ ได้จัดชุดทีมงาน พร้อมรถเครน 25 ตัน เข้าร่วมดำเนินการกู้ระบบ ร่วมกับ PEA จังหวัดลำพูน PEA สาขาอำเภอบ้านธิ และป่าซาง และจัดชุมทีมงาน จำนวน 3 ทีม เข้าร่วมดำเนินการแก้ไขระบ บจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ PEA สาขาอำเภอสบปราบ

ขอบคุณที่มาภาพ: จากทีมช่างภาพ PEA สาขาอำเภอเถิน และอำเภอบ้านธิ
ข่าว: จากแผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ PEA เขต 1 เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น