โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จัดประชุมต่อยอด โครงการ Green Hotel

b.10โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จัดประชุมต่อยอด โครงการ Green Hotel  เพื่อแจ้งแนวทางให้พนักงาน ในหัวข้อ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และ การบำบัดน้ำเสีย” พร้อมแจ้งผลการศึกษาดูงาน นอกสถานที่ โรงแรมที่ร่วมโครงการ Green Hotel การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ผ่านมา ณ ห้องสันป่าเลียง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น