โรงตึ๊งเตรียมเงิน 340 ล. รับมือ ผู้ปกครองหาเงินจ่ายค่าเทอม

b.3
โรงรับจำนำ เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมงบ 340 ล้าน พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมหาเงินจ่ายค่าเทอมจ้าละหวั่น พบยอดคนใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยวันละ 100-150 ราย

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ)ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ปัจจุบันมีจำนวน 4 แห่ง คือ สถานธนานุบาล สาขาท่าแพ สาขาช้างเผือก สาขาประตูเชียงใหม่ และสาขาข้างว่าที่การอำเภอเมือง โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาทางการเงิน ไม่ได้แสวงหาผลกำไร

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเปิดเทอมนี้ สถานธนานุบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้ง 4 แห่งได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง จากการจำนำในอัตราที่ถูกมาก คือ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 0.50 ต่อเดือน เงินต้น 5,001- 30,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน ส่วนเงินเกินกว่า 30,000 บาทขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย 1.25 ต่อเดือน โดยได้เตรียมเงินในการรับจำนำช่วงเปิดเทอมไว้กว่า 340 ล้านบาท

ด้านน.ส.นุชธิดา ปัญญา พนักงานบัญชีสถานอนุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 กล่าวว่า ในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนนี้พบว่ามีประชาชนเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น เฉลี่ยวันละ 100-150 ราย ซึ่งทางสถานอนุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 ได้มีการจัดเตรียมเงินสำรองเพื่อให้บริการกับประชาชนที่ต้องการใช้เงินอยู่ประมาณ 127 ล้านบาท เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

สำหรับทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ประชาชนนำมาวางจำนำพบว่าเป็นสร้อยคอทองคำ แหวนทอง และเพชร รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า ขณะที่จำนวนเงินที่ต้องการต่อรายจะอยู่ในช่วง 10,000-20,000 บาท เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายให้ลูกหลานในช่วงเปิดเรียน.

ร่วมแสดงความคิดเห็น