IMG_2408สภาพปัจจุบันของลำน้ำปิงช่วงท้ายประตูระบายน้ำ ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ที่ถ่ายจากมุมสูง มองเห็นความแห้งแล้งอย่างชัดเจน  จากลำน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์ตอนนี้น้ำลดลงจนมองเห็นพื้นดิน โดยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติที่เกิดขึ้นไปได้ ตามข่าว


ร่วมแสดงความคิดเห็น