“ลำพูน” เชิญพุทธศาสนิกชนร่วม “สรงน้ำพระธาตุฯ” เพื่อสิริมงคลแห่งชีวิต

S8920116

นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการแถลงข่าว “โครงการสืบสานประเพณีล้านนาพลังศรัทธาของชุมชน ในงานสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2559” ณ บริเวณลานสิงห์คู่ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน

โดยเชิญชวนประชาชนพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน ในงานทำบุญสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 20 พฤษภาคม 2559 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า องค์พระบรมธาตุหริภุญชัยเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งของจังหวัดลำพูน เป็นจอมเจดีย์องค์หนึ่งในจำนวน 8 แห่งของประเทศไทย ทั้งเป็นพระธาตุประจำปีของคนที่เกิดปีระกา โดยเป็นองค์เจดีย์เก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช ซึ่งพระบรมธาตุหริภุญชัยเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไป

5s251

ประเพณีสรงน้ำธาตุเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ เป็นที่สนใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง ที่ยึดถือและปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสักการะพระบรมธาตุ พระบรมอัฐิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อเป็นการบูชาเสาหลักเมือง ทั้งนี้ประชาชนชาวลำพูนถือว่า เจดีย์พระบรมธาตุหริภุญชัยเป็นเสาหลักเมือง จึงได้ประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญเสาหลักเมืองลำพูนด้วย

ด้าน นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ในปีนี้จังหวัดลำพูน จะจัดกิจกรรมพิธีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุฯ ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมภายในงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 น. มีพิธีอาราธนาพระมหาอุปคุตมาจากแม่น้ำกวง มาสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย , วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.00 น. พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากโรงเรียนเทศบาลประตูลี้เข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย โดยมีขบวนฟ้อนเล็บต้อนรับ จากช่างฟ้อนจำนวน 1,609 คน เวลา 18.30 น. พิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2559 เวลา 19.00 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการแสดงแสงสีเสียง ชุด ตำนานพระธาตุเจ้าหริภุญชัย และ การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งคณะโบว์แดง และศิลปินล้านนาสาวสองพัน คันจิโกะ

S8920073

หลังจากนั้นระหว่างวันที่ 14 – 20 พฤษภาคม 2559 พุทธศาสนิกชน สามารถร่วมสรงน้ำองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัยและชมการแสดงแสงสีเสียงและมหรสพภายในงาน และในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 จะมีขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ซึ่งเริ่มแห่จากสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน ไปจนถึงวัดพระธาตุหริภุญชัย ในขบวนจะประกอบด้วย ครัวทานจากหัววัดต่างๆ แห่เข้าสู่บริเวณพิธีเพื่อนมัสการและสักการะพระบรมธาตุ ทั้งนี้ขบวนครัวทานจะตกแต่งเป็นเรื่องทางพระพุทธประวัติ หรือมหาชาติที่ให้ข้อคิดคติธรรม ประกอบด้วยขบวนตุง ธงทิว การแสดงศิลปะพื้นบ้าน การบรรเลงดนตรีพื้นเมืองที่ครึกครื้น ให้ความบันเทิงแก่ผู้ร่วมพิธี หลังจากที่ทุกขบวนแห่มาถึงวัดพระธาตุหริภุญชัย ก็จะเริ่มพิธีทางศาสนาอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ขึ้นสรงองค์พระธาตุ

พร้อมกันนี้ นายมนู ศรีประสาท รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยังกล่าวว่า ในปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ก็ได้ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัญเชิญ น้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลำพูน ได้แก่ น้ำทิพย์ ศักดิ์สิทธิ์จากดอยขะม้อ , น้ำทิพย์พระบาทห้วยต้ม และน้ำทิพย์ดอยจำป่าข่า มาร่วมพิธีชักรอกขึ้นสรงน้ำองค์พระบรมธาตุด้วย

จังหวัดลำพูนจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญสืบสานประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดลำพูน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตามวัน และ เวลา ดังกล่าวโดยทั่วกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น