ทต.มะเขือแจ้จัดงานประเพณีประจำปี ตักน้ำทิพย์ดอยขะม้อ 16-20 พ.ค.59

b15

ทต.มะเขือแจ้จัดงานประจำปี ตักน้ำทิพย์ดอยขะม้อระหว่างวันที่  16-20 พ.ค.59 ณ สำนักสงฆ์ดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์) หมู่ที่ 12 ตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า ประเพณีตักน้ำทิพย์ดอยขะม้อเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณ โดยจะนำน้ำทิพย์จากยอดดอยขะม้อมาใช้สรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยร่วมกับน้ำสรงพระราชทานบ่อน้ำทิพย์จากยอดดอยขะม้อเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน7 ของประเทศ    ซึ่งมีการอัญเชิญไปเป็นน้ำพุทธมนต์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6     พ.ศ.2453จนถึงปัจจุบัน และมีการใช้น้ำจากบ่อน้ำทิพย์ในราชพิธีต่างๆตามโบราณราชประเพณีตลอดมา ดังนั้น ประเพณีตักน้ำทิพย์ดอยขะม้อ จึงเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดลำพูนควบคู่กับประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยตลอดมา

โดยประเพณีตักน้ำทิพย์ดอยขะม้อประจำปี 2559 นี้ เริ่มในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.29 น. ประกอบพิธีบวงสรวงบ่อน้ำทิพย์บริเวณบันไดนาคเชิงดอยขะม้อช่วงค่ำตั้งแต่เวลา 18.00 น. ประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และพิธีขอขมาบ่อน้ำโดยพระสงฆ์จำนวน 9 รูป พร้อมด้วยผู้รับสิกขา 5 และกิจกรรมปฏิบัติธรรมผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ,วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 8 ในเวลา05.59 น. ผู้รับสิกขา 5 พร้อมด้วยคณะทำพิธีตักน้ำทิพย์ใส่คนโทอัญเชิญลงมาจากยอดดอยซึ่งจะมีนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้นำชุมชน และพุทธศาสนิกชน คอยรอรับน้ำทิพย์อยู่เชิงบันไดนาค ศรัทธาประชาชนโปรยข้าวตอกดอกไม้ จากนั้นประธานในพิธีนำน้ำทิพย์ขึ้นประดิษฐานบนบุษบกพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมประกอบพิธีอบรมสมโภชน้ำทิพย์ดอยขะม้อเป็นเวลา 3 คืน 3วัน ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้ศรัทธาประชาชนทั้งหลายได้นำน้ำมาร่วมทำพิธีและในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม2559 เวลา 10.30 น. เคลื่อนขบวนอัญเชิญ     น้ำทิพย์ไปสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูนเพื่อสมทบกับขบวนแห่น้ำสรงพระราชทานและประกอบพิธี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูน

สำหรับกิจกรรมอื่นภายในงานระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2559 ประกอบด้วย การแข่งขันเดินขึ้นดอยขะม้อพิชิตบันได1,749 ขั้น พร้อมรับเกียรติบัตร การทำบุญตักบาตร การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนการแข่งขันบั้งไฟลูกหนู บั้งไฟเมตร บั้งไฟหมื่น การแสดงซอพื้นเมือง การแสดงดนตรีของศิลปินพื้นบ้านล้านนา กิจกรรมปฏิบัติธรรมผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งล้านนากลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้านและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน(อสม.) การแสดงลิเก และกาดหมั้วครัวแลงบุญขันโตกสมโภชน้ำทิพย์ตลอดทั้งงาน

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณีตักน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ประจำปี 2559ระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2559ณ สำนักสงฆ์ดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์) หมู่ที่ 12 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตำบลมะเขือแจ้ หมายเลขโทรศัพท์  053-503990-1, ต่อ 0,703, 505 ในวันและเวลาราชการต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น