เกษตร 360 องศา… ปุ๋ยจากธรรมชาติ

3.jpgปกติในเขตชุมชนทุกแห่งจะมีเศษใบไม้ กิ่งไม้ วัชพืช สิ่งเหลือใช้จากครัวเรือนที่สามารถนำมาเข้าสู่กระบวนการย่อยสลาย ทำปุ๋ยอินทรีย์ได้

ยกตัวอย่าง…..ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยนำเศษใบไม้ กิ่งไม้มาย่อยสลาย ลดการเผาเพื่อป้องกันหมอกควัน ได้ด้วย

แถวๆบ้านใน เทศบาลเมืองแม่โจ้ ทุกครัวเรือน มีมุมปลูกพืชวนครัว รั้วกินได้ นำเศษใบไม้ กิ่งไม้มาย่อยสลาย หลายๆชุมชนความโดดเด่น คว้าผลงานระดับประเทศมาแล้ว เช่น ชุมชนแพะป่าห้า

ในส่วนละแวกบ้านหนองเงือก ป่าซาง ลำพูน ที่นั่น เทศบาลตำบลแม่แรง มีตัวอย่าง ชุมชนบ้านป่าบุกเป็นแหล่ง เรียนรู้ ดูงานการจัดการขยะ จัดการสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจอีกแหล่ง

หากสนใจ ใฝ่เรียนรู้จริงๆ ผมแนะนำ มาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับประกัน ครบถ้วนทุกกระบวนการความรู้ ที่ต้องการ
จะทำปุ๋ยแบบกลับกอง แบบอินทรีย์ หรือจากไส้เดือน มีให้เลือก พร้อมดูงานตามฐานต่างๆ ทั้งไม้ผล ประมง เลี้ยงสัตว์ทำนา ครบครับ

อดแปลกใจ ในวิธีการ เผาวัชพืชเผาใบไม้ เศษวัชพืชในที่นาที่สวน

วานนี้ผ่านไปทางลี้ บ้านโฮ่ง เห็นไฟป่าลุกลามตามแปลงปลูกต่างๆแล้วตกใจ เผากันหนักจริง มาเจอไฟไหม้เขตอุทยานฯสุเทพ-ปุย เข้าไปอีก

“เชียงใหม่ร้อนเป็นไฟ”

เฮ้อ!!! พูดไม่ออก บอกไม่ถูกจริง…

ดิ๊ก ชาวไทย
[email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น