ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่ใช้กับผิวหนัง

8 9นายณรงค์ ชวสินธุ์  อธิการบดี และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ นายวันชัย จงศรีสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท โอโอทรี บิวตี้เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่ใช้กับผิวหนัง เช่นผลิตภัณฑ์ของ วุฒิศักดิ์คลินิก ร่วมถึงแบรนด์ B berry เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเครื่องสำอางมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (Cosmetic Innovation Center of North-Chiang Mai University: CIC-NCU) ซึ่งศูนย์นวัตกรรมเครื่องสำอางม.นอร์ท-เชียงใหม่ จะดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง NCU Brand

ร่วมแสดงความคิดเห็น