ชลประทานชม.ส่งน้ำ แก้วิกฤติภัยแล้งลาม

2.jpg
เจนศักดิ์ ลิมปิติ

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าได้ดำเนินการจัดการน้ำส่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ อ.ดอยหล่อ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ อ.ป่าซาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและแก้ไขปัญหาพื้นที่พืชสวนลำไย มะม่วง ลิ้นจี่ที่กำลังได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง การส่งน้ำนอกรอบเวรปกติ เป็นการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ทั้งแก้ปัญหาเดิมที่ราษฎรอำเภอดอยหล่อ กับอำเภอป่าซาง จ.ลำพูน และปัญหาใหม่ระหว่างราษฎรอำเภอจอมทอง กับอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เกี่ยวกับการผลิตน้ำประปาที่อำเภอจอมทอง ไม่เพียงพอ

ทั้งนี้น้ำไปไม่ถึงพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากน้ำไหลซึมลงใต้พื้นทราย หากรอและทิ้งช่วงนานไปอาจจะต้องสูญเสียน้ำมากกว่าเดิมในรอบถัดไป ประกอบกับบริเวณด้านท้ายน้ำมีการสูบน้ำมาก หากส่งจำนวนน้อยจะส่งไปไม่ถึงพื้นที่เดือดร้อน ปริมาณน้ำที่ส่งไป 2.6 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมกับน้ำในรอบเวรปกติ 1.7 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นมวลน้ำทั้งสิ้น 4.3 ล้านลูกบาศก์เมตร

และจากการลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอดอยหล่อ ทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ อ.ดอยหล่อและ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ รวมถึง อ.ป่าซาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อวางแผน/ทำข้อตกลงการใช้น้ำร่วมกัน ประเมินว่าน้ำในเขื่อนแม่งัดฯที่เหลือราวๆ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร น่าจะเพียงพอไปจนถึงต้นกรกฎาคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น