ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานมอบรถฉุกเฉิน

9.jpg
ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานมอบรถฉุกเฉินและอุปกรณ์พร้อมกับลงนามความร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตามที่ สสจ.เชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนงบจากงบพัฒนาจังหวัด ปี 59-60 ให้แก่ อบต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม อบต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา อบต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง โอกาสนี้ชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจ.เชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติด้วย ที่ห้องวชิรธาร รร.ฮอลิเดย์การ์เดน นครเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น