รวมพลังจัดกิจกรรมขุดลอกซ่อมแซมฝาย ตามลำน้ำห้วยแก้ว พร้อมใช้งานกักเก็บน้ำก่อนฝนเริ่มตก

เครือข่ายตามรอยในหลวง พร้อมด้วยจิตอาสา รวมพลังกันจัดกิจกรรมขุดลอกซ่อมแซมฝาย ตามลำน้ำห้วยแก้ว ให้กลับมามีสภาพพร้อมใช้งานกักเก็บน้ำก่อนฝนเริ่มตก เพื่อคืนความชุ่มชื้นและฟื้นความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่าดอยสุเทพ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเฉลิมฉลอง 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ด้าน จ.ลำพูน ทหาร และ ประชาชนชาวอำเภอบ้านโฮ่งร่วมกัน ก่อสร้างรางระบายน้ำลำเหมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้เกษตรกร มีน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชในช่วงหน้าแล้ง

ซ่อมฝาย (2)

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 พ.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจิตอาสากว่า 200 คน นำโดยเครือข่ายตามรอยในหลวง รวมทั้งกำลังพลจากกองพลทหารราบที่ 7 เชียงใหม่,เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และอาสาสมัคร ร่วมกันทำการขุดลอกตะกอนทรายที่ทับถมและซ่อมแซมฝายต่างๆ ที่อยู่ตามลำน้ำห้วยแก้ว ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงตั้งแต่น้ำตกมณฑาธาร ลงมาจนถึงบริเวณสะพานขาว ซึ่งเป็นทำต่อเนื่องหลังจากที่ได้เริ่มดำเนินการในช่วงวันที่ 5-8 พ.ค.59 ที่ผ่านมา

ซ่อมฝาย (1)

สำหรับการดำเนินการนี้เป็นกิจกรรมตามโครงการฟื้นฝายตามรอยในหลวง ที่เครือข่ายตามรอยในหลวง ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และหลายฝ่ายร่วมกันดำเนินการเพื่อทำให้ฝายชะลอน้ำที่ตั้งอยู่ตามลำน้ำห้วยแก้วเบื้องต้น 21 ฝายอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานสำหรับชะลอกักเก็บน้ำและคืนความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า หลังจากที่ในช่วงฤดูแล้งปีนี้ต้องเผชิญปัญหาความแห้งแล้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีจนทำให้ลำน้ำห้วยแก้วแห้งขอด ซึ่งกิจกรรมนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันหยุดสุดสัปดาห์จนกว่าจะแล้วเสร็จหรือมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง

ซ่อมฝาย (3)
ทั้งนี้นายพันธวัสย์ กรรณกุลสุนทร ประธานเครือข่ายตามรอยในหลวง เปิดเผยว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการนี้ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงวันที่ 5-8 พ.ค.59 ที่ผ่านมา มีผู้คนให้การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีเห็นได้จากจำนวนคนที่เข้าร่วมทำกิจกรรมวันละ 200-300 คน รวมทั้งให้การสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในการทำขุดลอกและซ่อมแซมฝาย ช่วงน้ำตกมณฑาธารถึงสะพานขาว จนแล้วเสร็จเบื้องต้นไปแล้ว 17 ฝาย และจะดำเนินการต่อทุกช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จนครบตามเป้าหมาย ซึ่งตามแผนในช่วงวันที่ 14-15 พ.ค.59 นี้ จะดำเนินการให้ได้ 4 ฝาย และในวันที่ 22 พ.ค.59 จะดำเนินการอีก 2 ฝาย บริเวณวัดผาลาด
โดยการทำกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นความร่วมแรงร่วมใจของผู้คนและทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้ามาร่วมกันดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การขุดลอกและซ่อมฝาย ลุ่มน้ำห้วยแก้ว ช่วงน้ำตกมณฑาธาร ถึงสะพานขาว ซึ่งเป็นช่วงสำคัญช่วงหนึ่งของลำน้ำห้วยแก้ว จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการช่วยชะลอและกักเก็บน้ำ ส่งผลดีทำให้ผืนป่าดอยสุเทพมีความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ และสัตว์ป่าน้อยใหญ่ รวมทั้งผู้คนด้วยเนื่องจากจุดนี้ถือเป็นต้นน้ำที่ช่วยหล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่ ซึ่งหลังจากดำเนินการที่ผ่านมาพบว่าบางฝายมีน้ำผุดขึ้นมาและมีร่องรอยสัตว์ป่าลงไปกินน้ำด้วย เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง
ขณะเดียวกัน ประธานเครือข่ายตามรอยในหลวง กล่าวว่า กิจกรรมตามโครงการนี้นอกจากเพื่อสร้างความชุ่มชื่นให้กับธรรมชาติและป่าไม้แล้ว ยังเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และมอบเป็นของขวัญให้กับเมืองเชียงใหม่ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 720 ปี เมืองเชียงใหม่ในปี 2559 นี้ด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ในวันเดียวกันนี้ที่ลานเอกประสงค์ บ้านแม่ลอบ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่ 7 จ.ลำพูน จัดพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลำเหมือง เพื่อผันน้ำจากฝายลำน้ำแม่ลอบเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรซึ่งทหารและชาวบ้านได้ร่วมกัน ก่อสร้างเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน โดยมี พันเอกพงค์มิตร ปินปันคง เสนาธิการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 7 จ.ลำพูน เป็นประธานการส่งมอบ
ในช่วงหน้าแล้ง ประชาชนในเขต ตำบลป่าพลู ที่ ประกอบอาชีพเกษตรกร และมีความเดือดร้อน เกี่ยวกับ ปริมาณน้ำ ที่ใช้ในการเพาะปลูก เนื่องจากระบบลำเหมืองส่งน้ำจากฝายลำน้ำแม่ลอบ เป็นดินที่ดูดซับน้ำ ทำให้เกษตรกรประสบปัญหา น้ำทำการเกษตรไม่เพียงพอ ทหาร กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 7 จ.ลำพูน และ ชาวบ้าน จึงร่วมกันก่อสร้าง รางระบายน้ำลำเหมืองเพื่อเกษตรแบบคอนกรีต ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 80 เมตร ระยะทาง 250 เมตร เพื่อให้การระบายน้ำ และ การส่งน้ำจากฝายลำน้ำแม่ลอบ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยในการก่อสร้าง ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ จาก ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ภายหลังปรับปรุงแล้วเสร็จ เกษตร จำนวน 52 ครัวเรือน ต่าง ได้รับประโยชน์ จากการดำเนินโครงการ ทำให้มีน้ำเพื่อ การเพาะปลูกพืช ในช่วงหน้าแล้ง อย่างเพียงพอ
โอกาสนี้ ทหาร กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 7 จ.ลำพูน ได้มอบ เครื่องนุ่งห่ม ให้แก่ ประชาชนที่มาร่วมงาน และ คณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักด์มนตรี จ.ลำปาง ได้ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการทางการแพทย์ตรวจสุขภาพ แก่ ประชาชน ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น