กว๊านพะเยาแล้งหนักในรอบ 70 ปี

B10
Cr.สวท.พะเยา

กว๊านพะเยาแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดพะเยา และทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือ ต้องประสบกับภาวะภัยแล้งอย่างหนักในรอบ 70 ปี โดยสภาพความแห้งแล้งของฝั่งทางทิศตะวันตกของกว๊านพะเยา เหลือเพียงพื้นดินที่แตกระแหง ราวกับอยู่กลางทะเลทราย หลังไม่มีน้ำไหลมาให้กักเก็บ ตามวัตถุประสงค์ของกรมประมงที่ทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง ถึงแม้ทางจังหวัดพะเยาได้ทำการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ลงสู่กว๊านพะเยาแล้วจำนวน 2 ครั้ง รวม 4 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ก็ยังทำให้ปริมาณน้ำในกว๊านไม่เพิ่มขึ้นมากนัก ประกอบกับไม่มีฝนตกลงมาในระยะนี้ โดยสถานการณ์น้ำในกว๊านพะเยาล่าสุดอยู่ที่ 9.7 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น

สำหรับกว๊านพะเยา เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 1 ในภาคเหนือ และอันดับ 4 ของประเทศ เกิดขึ้นจากกรมประมงทำประตูกั้นน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ฤดูแล้ง และกั้นไม่ให้น้ำไหลไปท่วมสวนที่อยู่ปลายน้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น