ปั่นจักรยานย้อนรอย มีเข้าร่วมกว่า300คน

IMG_6029
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร จัดกิจกรรมปั่นจักรยานย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่และเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 2 “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่าวิเศษ”โดยมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานมากกว่า 300 คน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่, มณฑลทหารบกที่ 33, ตำรวจภูธรภาค 5, ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลเมืองแม่เหียะ, เทศบาลตำบลสุเทพ, เทศบาลตำบลหนองควาย, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่ แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 2 “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่าวิเศษ” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัยธวัช เสาวพนธ์ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน และมี นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวรายงาน, ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวต้อนรับ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า กิจกรรมปั่นจักรยานย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 2 “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่าวิเศษ” จัดขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีแห่งการสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบการปั่นจักรยาน และหนังสือเส้นทางจักรยานฯ เล่มที่ 2 “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่าวิเศษ” นี้ประกอบไปด้วย เส้นทางจักรยานที่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ จำนวน 10 เส้นทาง ซึ่งเขียนและรวบรวมจากการลงพื้นที่ปั่นจริงจาก รศ.สมโชติ อ๋องสกุล กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัดพิมพ์โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

กิจกรรมปั่นจักรยานย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 2 “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่าวิเศษ” ได้รับเกียรติจาก อ.ชัยธวัช เสาวพนธ์ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ประธานในพิธี ปลูกต้นทองกวาว เพื่อเฉลิมฉลองปีแห่งการสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และปล่อยตัวขบวนนักปั่นจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผ่านอุทยานหลวงราชพฤกษ์ – สักการะปู่แสะย่าแสะ – เข้าสู่ถนนบ้านแม่เหียะใน – ศูนย์วิจัยเกษตรแม่เหียะ มหา วิทยาลัยเชียงใหม่ – วัดร่ำเปิง – วัดเถรจันทร์ และเดินทางกลับสู่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในเส้นถนนเลียบคลองชลประทาน รวมระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และเป็นหนึ่งในเส้นทางปั่นจักรยานหนังสือเส้นทางจักรยานฯ เล่มที่ 2 อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รศ.สมโชติ อ๋องสกุล เป็นวิทยากรเล่าเรื่องราวในอดีตของเมืองเชียงใหม่ตลอดเส้นทาง โดยมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานมากกว่า 300 คน และสำหรับผู้ที่สนใจหนังสือเส้นทางปั่นจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่ เล่มที่ 1 และ 2 สามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ E-book ของเว็บไซต์สำนักงานพัฒนา พิงคนคร (องค์การมหาชน) หรือ www.pinkanakorn.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น