พัฒนาชุมชนลำปาง จัดเปตอง”สมเด็จย่า” คัดตัวแทนภาคเหนือ

lpt
พัฒนาชุมชน 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ชิงถ้วยพระราชทาน”สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ประจำปี 2559 จัดแข่งขัน 3 ประเภท เพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬาเป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าชิงชัยในระดับประเทศ
ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนลำปาง ร่วมบูรณาการ กับหน่วยงานส่วนราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง รับเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เสริมสร้างความรักความสามัคคีระดับภูมิภาค โดยจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ชิงถ้วยพระราชทาน”สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ประจำปี 2559 ที่บริเวณสนามกีฬา ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปางเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา
โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนจากจังหวัดต่างๆ ทั่วภาคเหนือร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมีนายวิศิษฏ์ บุญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนลำปาง ในนามตัวแทนจังหวัดและหน่วยงานเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้นำชุมชน กลุ่มภาคีเครือข่ายอาสาพัฒนาชุมชน และทีมตัวแทนนักกีฬาเปตองของหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนจากทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมจำนวนมากกว่า 800 คน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน

การแข่งขันกีฬาเปตอง ชิงถ้วยพระราชทานฯ ดังกล่าว กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ทั้งนี้เนื่องจากกีฬาเปตอง เป็นกีฬาที่พระองค์ทรงโปรดปราน และได้ทรงนำมาเผยแพร่ในประเทศไทย ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยได้เล่นกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ จนเป็นที่รู้จักและนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายไปทั่วประเทศ ซึ่งนักกีฬาเปตองมักจะเรียกกีฬาชนิดนี้ในอีกชื่อหนึ่งว่า “กีฬาสมเด็จย่า” ดังนั้นการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่ายในชุมชน ได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อีกทั้งยังเพื่อเป็นการเสริมสร้างระบบความสัมพันธ์ของชุมชน สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่ายในชุมชน โดยใช้กีฬาเปตองเป็นสื่อกลาง ตลอดจนเพื่อสร้างนิสัยให้บุคลากรได้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีใจรักในการเล่นกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี

สำหรับการแข่งขัน ได้จัดการแข่งขันประเภททีม 3 คนได้แก่ประเภททีมชาย 3 คน ประเภททีมหญิง 3 คน อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป และประเภททีมอาวุโสผสม อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป โดยนักกีฬาทุกคนจะต้องเป็นผู้นำชุมชน เป็นสมาชิกกลุ่มองค์กร และเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน ที่กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบเท่านั้น ซึ่งในการแข่งขันกีฬาเปตองครั้งนี้ ได้มีทีมนักกีฬาจาก 17 จังหวัดทั่วภาคเหนือ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งหมด 51 ทีม ทั้งนี้ทีมนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละประเภทจะได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือ เข้าไปร่วมทำการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยทีมที่ชนะเลิศในระดับประเทศจะได้รับรางวัลเป็นถ้วยพระราชทานของ”สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ไปครอบครอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น