พาณิชย์เข้ม ติดตามสถาการณ์ลิ้นจี่เหนือ

b4 w=12h=6สนง.พาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ การตลาดลิ้นจี่ ในพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ พบว่าผลผลิตออกผลลดน้อยลง เนื่องจากสภาวะภัยแล้งเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญทำให้คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีที่ผ่าน แต่รสชาติของผลไม้ยังคงอร่อยเช่นเดิม

นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ตลาดลิ้นจี่พื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าปริมาณ ผลผลิตลิ้นจี่จะออกสู่ตลาดน้อยกว่า ปี 2557/58 ประมาณร้อยละ 70 เนื่องจากภาวะอากาศที่แห้งแล้ว ส่งผลต่อการติดดอกออกผลของลิ้นจี่ ผลผลิตลิ้นจี่ที่ออกสู่ตลาด ขณะนี้เป็นผลผลิตในพื้นที่ อ.แม่อาย ,ฝาง และไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ คุณภาพของลิ้นจี่ปีนี้ไม่ดีนักเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประสบภาวะภัยแล้ง ส่งผลให้ลิ้นจี่มีขนาดผลที่เล็ก สีผิวไม่แดง มีลักษณะไหม้ แต่รสชาดดี ซึ่งจุดรับซื้อ เจ๊บานเย็น การรับซื้อ : เริ่มรับซื้อตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 59 รับซื้อลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยในราคา กก.ละ 50 บาท และ 40 บาทตามลำดับ ราคา ณ วันที่ 11 พ.ค.2559 รับซื้อลิ้นจี่คละเกรด ในราคา กก.ละ 30-35 บาท ปริมาณการรับซื้อประมาณ 4.5 ตัน/วัน / ปี 2558/59 จุดจำหน่ายปลีก อ.ไชยปราการราคาจำหน่ายปลีกลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยคละเกรด กก.ละ 50-60 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น