ปิดฉากร้อนนี้มีกีฬา สพล.เชียงใหม่ 59

0001

ปิดฉากอบรมโครงการ ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก สพล. เชียงใหม่ ประจำปี 2559 ตามโครงการ ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2559 มี ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ มาเป็นประธานในพิธีปิด มีเด็กและเยาวชนอายุ 7-15 ทั้งชายและหญิง สองร้อยกว่าคน มาร่วมอบรมทั้ง 6 ชนิดกีฬา อาทิ ว่ายน้ำ ฟุตบอล เทควันโด เซปักตะกร้อ ยิมนาสติก ลีลาศ
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ที่ ห้องประชุม นำบุญจิตต์ อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอะการบดี สพล. เชียงใหม่ เป็นประธานปิดการอบรม ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก สพล. เชียงใหม่ โดย มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดโครงการร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2559 จะเปิดสอนกีฬา 6 ชนิดกีฬา ให้กับยุวชน เยาวชนอายุตั้งแต่ 7 ปี จนถึง 15 ปี เรียนทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เผยว่าหลังจากที่ สพล. เชียงใหม่ ได้ทำการเปิดอบรมเยาวชนและเด็กเข้าร่วม ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูก โดยเปิดรับสมัครเด็ก เยาวชน อายุ 7 – 15 ปี ทั้งชายและหญิง เข้าร่วมโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษา มีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2559 โดยเปิดการสอนทั้งหมด 6 ชนิดกีฬาดังต่อไปนี้ 1.ว่ายน้ำ 2.ฟุตบอล 3.เทควันโด้ 4.เซปักตะกร้อ 5.ยิมนาสติก 6.ลีลาศและเต้นประกอบเพลง มีผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมในการอบรม สองร้อยกว่าคน แยกไปเรียนกีฬาตามที่ถนัด

0002
ผ่านอบรม…โฉบหน้า เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม โครงการอบรมร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ของ สพล. เชียงใหม่ ประจำปี 2559 ที่เปิดอบรมทุกวันเสาร์ -วันอาทิตย์ มีเยาวชนและเด็กเข้าร่วมสองร้อยกว่าคน ชักภาพร่วมกับผู้บริหาร สพล. เชียงใหม่ ณ อาคารวิทยบริการ เมื่อวันก่อน

สำหรับวัตถุประสงค์ ในการจัดโครงการอบรมกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 59 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่อยู่ในระหว่างปิดภาคเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการมาเล่นกีฬาตามที่ชื่นชอบ เพื่อเป็นการฝึกทักษะกีฬาในขั้นพื้นฐานก่อนก้าวไปสู่ในระดับต่อไป เด็กและเยาวชนที่จะเข้าร่วมต้องมีอายุตั้งแต่ 7 ปี จนถึง 15 ปี ทั้งชาย และ หญิง โดยมี วิทยาการจาก สพล.เชียงใหม่ ที่เชี่ยวชาญในแต่ละชนิดกีฬามาให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนตลอดเวลาในการอบรม ในการจัดโครงการจนถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ สพล. เชียงใหม่ โดยทำการเปิดสอนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ โดยมีการมอบวุฒิบัตรให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมอบรมทุกคน

ร่วมแสดงความคิดเห็น