กกท. ให้ ส. เทนนิสชุด ใหม่ทำงาน18 พ.ค. 59

SANYO DIGITAL CAMERA
ภาพประกอบข่าว

บิ๊กเอ๋” สมบัติ เอื้อมมงคล และคณะเฮลั่น เมื่อ “กกท.” และนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำจังหวัดนนทบุรี จรดปากกาลงนามออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมกีฬาเทนนิสชุดใหม่ให้แล้ว พร้อมขีดเส้นให้นายกสมาคมคนเก่าและคณะกรรมการชุดเก่า ส่งมอบงานในหน้าที่ วันที่ 18 พ.ค.นี้ เวลา 15.00 น. และเตรียมเข้าบริหารงานในฐานะ “นายกเทนนิสคนใหม่”ทันที หวั่นปมปัญหาจะกระทบวงการกีฬาลูกสักหลาดในประเทศไทยไปมากกว่านี้

ความคืบหน้าปัญหาสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลากว่า 3 เดือน นับจากวันที่มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2559 โดยคณะกรรมการอำนวยการสมาคมชุดเก่ายังไม่ส่งมอบงานในหน้าที่ให้ชุดใหม่ที่มี “บิ๊กเอ๋”นายสมบัติ เอื้อมมงคล เป็นนายกสมาคม ซึ่งได้รับการเลือกตั้งและได้รับการรับรองจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในฐานะนายทะเบียน โดยชุดเก่าอ้างว่าชุดใหม่ยังไม่มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนการแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมจาก กกท. และนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำจังหวัดนนทบุรีนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 พ.ค. นายสมบัติ เปิดเผยว่า ตามที่ตนพร้อมคณะได้เดินทางไปรับมอบงานในหน้าที่จากนายกสมาคมและคณะกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาเทนนิสชุดเก่า เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้รับมอบงานในหน้าที่ และมีการประชุมร่วมกันระหว่างตนและคณะ กับ พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร และคณะ ซึ่งได้ข้อสรุปเป็นข้อตกลงร่วมกันว่า นายกสมาคมและคณะกรรมการชุดเก่าจะส่งมอบงานในหน้าที่ให้ตนและคณะกรรมการชุดใหม่ทันที เมื่อ กกท. และนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำจังหวัดนนทบุรี ได้ออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ชุดใหม่แล้ว บัดนี้ กกท. และนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำจังหวัดนนทบุรี ได้ออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ชุดใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หนังสือแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมชุดใหม่ ที่ออกโดยนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำจังหวัดนนทบุรี ได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2559 เลขที่ กก ๕๑๐๓.๑.๐๖/๒๗๒ โดยระบุว่านายทะเบียนพิจารณาแล้ว การยื่นคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ขึ้นใหม่ทั้งชุดพร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนสมาคมกีฬา พ.ศ.2558 ลงวันที่ 21 ก.ย. 2558 นายทะเบียนจึงรับจดขึ้นใหม่ทั้งชุด และลงนามโดย นายชัยวัฒน์ อรรถอินทรีย์ พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดนนทบุรี ในฐานะนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำจังหวัดนนทบุรี

เพื่อให้การบริหารงานของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน ตนจึงได้แจ้งให้นายกสมาคมและคณะกรรมการชุดเก่า ส่งมอบงานในหน้าที่ของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ให้กับตนและคณะกรรมการชุดใหม่ ในวันพุธที่ 18 พ.ค.2559 โดยจะเดินทางเข้าไปรับมอบงาน เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ สมาคมกีฬาเทนนิสฯ เมืองทองธานี ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และหลังจากนั้นจะมีการบริหารงานทันที เพื่อไม่ให้วงการกีฬาเทนนิสของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาการเลือกตั้งที่ผ่านมาไปมากกว่านี้”

ร่วมแสดงความคิดเห็น