ทหารนั่งหัวโต๊ะ! จัดระเบียบ “ข่วงท่าแพ”

S__47210565

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นั่งหัวโต๊ะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรูปแบบแนวทางการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่และอนุญาตขายสินค้าบนลานประตูท่าแพ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 พ.ค.59 ที่พุทธสถานเชียงใหม่ พลตรีโกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมด้วยนายศรัญญู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่,นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่,นายยงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ และนายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 รวมทั้งตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่ลานประตูท่าแพ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า โดยมีกลุ่มผู้ค้าเข้าร่วมจำนวนมาก

S__47210564

ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์และการอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าบนลานประตูท่าแพว่า ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ทำการออกแบบวางผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเบื้องต้นแล้ว โดยกำหนดจะจัดสรรพื้นที่ 40% ให้เป็นที่สาธารณะ และ 60% จะอนุญาตให้ทำการค้าขายได้ ซึ่งพื้นที่สาธารณะ 40% จะเป็นบริเวณลานตรงกลางหน้าประตูท่าแพที่จะปล่อยให้เปิดโล่ง ขณะที่ส่วนที่อนุญาตให้ค้าขาย ซึ่งจะมีการอนุญาตเฉพาะวันอาทิตย์เพียงวันเดียวเท่านั้น ระหว่างเวลา 18.00-23.00 น. จะเป็นพื้นที่ด้านข้าง ที่จัดสรรให้รองรับผู้ค้าได้ 264 ราย ซึ่งลดลงจากเดิมในช่วงที่ยังไม่มีการจัดระเบียบที่มีประมาณ 1,000 ราย

สำหรับคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ค้าที่ต้องการรับการจัดสรรพื้นที่ค้าขายนั้น เบื้องต้นกำหนดว่าจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติที่มีบัตรประจำตัวประชาชน,มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่,มีหลักฐานการเสียภาษี และต้องเป็นผู้ค้าถนนคนเดินที่ลงทะเบียนไว้กับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงจะมีสิทธิในการยื่นคำร้องขอรับการจัดสรรพื้นที่ค้าขายในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการที่มีธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่เป็นประธาน ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งนี้มีเงื่อนไขสำคัญด้วยว่าผู้ค้าที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ค้าขายจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบการค้าขายด้วยตัวเองจริงเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า การจัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่ลานประตูท่าแพในครั้งนี้ เป็นการหาจุดร่วมกันระหว่างการรักษาพื้นที่สาธารณะที่เป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่กับคนที่ต้องทำมาหากิน ซึ่งยืนยันว่าไม่มีประเด็นเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เป็นความตั้งใจจริงของทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ที่เข้ามาจัดระเบียบในครั้งนี้ด้วยตัวเอง ซึ่งใช้เกียรติและศักดิ์ศรีเป็นประกันได้

โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ย้ำด้วยว่า การจัดระเบียบครั้งนี้ตามรูปแบบที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการออกแบบวางผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ จะไม่มีการบดบังทัศนียภาพและเอกลักษณ์ของประตูท่าแพ ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่แน่นอน ซึ่งทุกฝ่ายมีความพยายามและตั้งใจอย่างยิ่ง ท่าจะวางระบบและระเบียบต่างๆ ให้การดำเนินการเกิดผลดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว และเป็นต้นแบบสำหรับการนำไปใช้ระเบียบการค้าย่านไนท์บาซาร์ และถนนคนเดินต่อไป ทั้งนี้ยืนยันว่าการจัดระเบียบในครั้งนี้ ทางผู้ค้าทุกรายจะต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามเงื่อนไขและรูปแบบอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากพบว่าฝ่าฝืนหรือไม่เกิดผลดีตามที่วางเป้าหมายไว้ก็อาจจำเป็นต้องพิจารณายกเลิก

ส่วนกรณีที่อาจจะมีผู้คัดค้านการอนุญาตให้มีการตั้งร้านจำน่ายสินค้าบนลานประตูท่าแพนั้น พลตรีโกศล ยอมรับว่า การดำเนินการจัดระเบียบในครั้งนี้อาจมีผู้ที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งปัจจัยหนึ่งเป็นเพราะไม่ทราบเหตุผลความจำเป็น และรูปแบบ รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องดำเนินการครั้งนี้ โดยเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการให้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์ รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการครั้งนี้ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว และหากมีความจำเป็นต้องการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจก็พร้อมที่จะดำเนินการ

ขณะที่การคัดเลือกผู้ค้านั้น ทางคณะกรรมการที่มีธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่เป็นประธานทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ซึ่งในกรณีผู้ค้าที่เป็นคนในครอบครัวเดียวกันแล้ว ยื่นคำร้องขอรับการจัดสรรพื้นที่ค้านั้น ทางคณะกรรมการอาจจะมีการกำหนดรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสมที่สุด และในกรณีที่จำนวนผู้ที่มีถูกต้องครบถ้วนยื่นคำร้องเกินกว่าจำนวน 264 รายนั้น ก็อาจจะต้องใช้วิธีการคัดเลือกด้วยการจับสลาก ซึ่งน่าจะเป็นธรรมมากที่สุด ทั้งนี้ตามแผนงานที่วางไว้กำหนดว่าจะเริ่มให้ทำการค้าขายได้ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มิ.ย.59 นี้.

ร่วมแสดงความคิดเห็น