กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดงาน Next Step NEC

B 7เจตนิพิฐ รอดภัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการใหม่ “Next Step NEC”ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Enterpreneurs Creation : NEC)จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ร่วมแสดงความคิดเห็น