ปศุสัตว์จังหวัดลำปางมอบปัจจัยการผลิตไก่พื้นเมือง

8.jpg
กรมปศุสัตว์ มอบหมายให้เพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปางนำทีมคณะทำงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ทำกินของเกษตรกร ปี 2559 ในโครงการ/ กิจกรรมมอบปัจจัยการผลิตไก่พื้นเมือง จำนวน 3456 ตัว อาหารไก่ 288 กระสอบ แก่เกษตรกรเป้าหมายครั้งนี้ 288 ราย ในพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น