เตรียมจัดงานลิ้นจี่ ของดีเมืองพะเยา

b8 w=9h=6พะเยาเตรียมจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรได้ระบายผลผลิตออกสู่ตลาดโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และแก้ไขปัญหาด้านราคาที่ตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก คาดผลผลิตลิ้นจี่จะออกสู่ตลาดราว 2,300 ตัน รองพ่อเมืองเผยจังหวัดได้มีการหาช่องทางระบายผลผลิต รวมถึงหาตลาดทั้งในและต่างจังหวัดรองรับไว้แล้ว หากมีลิ้นจี่ล้นตลาด

นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรได้ระบายผลผลิตออกสู่ตลาดโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาด้านราคาที่ตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต่อว่า โดยปีนี้จังหวัดพะเยา กำหนดจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 ขึ้นระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2559 ณ สนามกลางเวียงข้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนแห่ลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ซึ่งปีนี้เป็นขบวนใหญ่ขบวนเดียว เนื่องจากผลผลิตลิ้นจี่เหลือน้อยจากภัยธรรมชาติ , การประกวดธิดาลิ้นจี่ การประกวดผลผลิตลิ้นจี่ , การประกวดการแปรรูปอาหารจากผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่ , การจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพของเกษตรชาวสวนฯ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

สำหรับปีนี้จังหวัดพะเยาคาดการณ์ว่า ผลผลิตลิ้นจี่จะออกสู่ตลาดราว 2,300 ตัน แต่ต้องประสบกับปัญหาภัยทางธรรมชาติทั้งแล้ง ร้อนและไฟไหม้ทำให้ผลผลิตลดลงรวมถึงผลผลิตที่ถูกเก็บเกี่ยวไปแล้วก่อนหน้านี้ราว 1,400 ตัน คาดว่าจะเหลือผลผลผลิตลิ้นจี่อีกราว 800 ตัน ซึ่งเป็นลิ้นจี่คุณภาพ รสชาติอร่อย ซึ่งทางจังหวัดได้มีการหาช่องทางระบายผลผลิต ทั้งการจัดงานดังกล่าว รวมถึงหาตลาดทั้งใน และต่างจังหวัดรองรับไว้แล้ว นายสรธร กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น