ท่าอากาศยานเชียงใหม่ คุมเข้มความปลอดภัย

S__15900697

S__15900681

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้สุ่มตรวจบัตรรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล และบัตรรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะในเขตการบิน ขณะที่เจ้าหน้าที่เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด ได้ฝึกซ้อมตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย บริเวณช่องทาง 1 เพื่อทบทวนการปฏิบัติ อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่

ทั้งนี้ Safety&Security หรือ “มั่นใจ” เป็นหนึ่งในค่านิยมหลัก 5 ประการของ ทอท. คือการเป็นเลิศในมาตรฐานความปลอดภัย ปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจภายใต้กฏ ระเบียบและมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

S__159006901445

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น