สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559

B4มลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย นำคณะกรรมการ สมาชิก ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีพระครูสังฆรักษ์สุทัศน์ สุวฑฺฒโณ เจ้าอาวาส เป็นประธานให้ศีลให้พร ณ วัดทรายมูลเมือง เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น