เตือนรับจ่ายเงินผ่านแอปฯ จากต่างชาติมีความเสี่ยงสูง

b.1ธนาคารแห่งประเทศไทย เตือนร้านค้า และสถานประกอบการ ที่เลือกวิธีชำระเงิน จากชาวต่างชาติ ผ่านแอปพิเคชั่นของผู้รับบริการในต่างประเทศ ที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการไทย อาจมีความเสี่ยงสูง ที่จะไม่ได้รับเงิน เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะไม่มีหน่วยงานสามารถเข้าตรวจสอบ ช่วยเหลือได้

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) แจ้งว่า ในปัจจุบันปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยจะใช้บริการชำระเงินค่าสินค้า และบริการ ผ่านตัวแทนที่รับชำระเงินในต่างประเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการในประเทศไทย ซึ่งจะพบอย่างแพร่หลายในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทยทั้งที่ภูเก็ต และเชียงใหม่ โดยการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชั่น โทรศัพท์มือถือ ด้วยระบบโอนเงินผ่าน QR Code เพียงแค่ส่ง และสแกนผ่านแอพเท่านั้น โดยลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินโดยตรงกับเจ้าของร้านค้าและสถานประกอบการในประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอแนะนำให้ ร้านค้าและสถานประกอบการได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเลือกวิธีการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการจากตัวแทนของผู้ให้บริการต่างประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงิน โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างกันขึ้น เนื่องจากตัวแทนดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และไม่ได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลในประเทศไทย จึงขอให้ร้านค้าสถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับวิธีการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

รวมถึง ความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับชำระเงิน และสถานะทางกฎหมายของตัวแทนและผู้ให้ บริการ ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 ภายใต้การกำกับดูแลของทางการในประเทศไทยได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 3567374, 02 2836418.

ร่วมแสดงความคิดเห็น