ลิ้นจี่พะเยาแย่หนัก !! โดนภัยธรรมชาติเล่นงาน

B3

นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ได้ประมาณการณ์ผลผลิตลิ้นจี่ที่จะออกสู่ตลาดในปีนี้ (59) คาดว่าน่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดราว 2,300 ตัน ซึ่งถือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากถึงกว่า 9,000 ตัน ทั้งนี้เนื่องจากต้องประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติ ส่งผลให้ผลผลิตออกน้อยกว่าที่ประมาณการณ์ไว้ก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณ 8,000 ตัน โดยผลผลิตในจำนวน 2,300 ตันดังกล่าวนั้น เก็บเกี่ยวไปแล้ว 1,400 ตัน ซึ่งก็เท่ากับว่าเหลือผลผลิตอีกประมาณ 800 ตันที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว ขณะเดียวกันในห้วงตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคมเป็นต้นมาในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้เกิดฝนตกติดต่อกัน ส่งผลให้ผลผลิตลิ้นจี่ของเกษตรกรได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะลิ้นจี่ที่ไม่ได้มีการห่อหุ้มผล ทำให้เปลือกลิ้นจี่ไหม้เกรียมจากสภาพอากาศที่ร้อนและเย็นอย่างรวดเร็ว โดยผลผลิตที่เสียหายนี้เกษตรกรต้องตัดใจขายเป็นลิ้นจี่ล่วงในราคากิโลกรัมละ 4 บาท เนื่องจากผลไม่สวยขายไม่ได้ราคา

ทั้งนี้ล่าสุด เกษตรจังหวัดพะเยาพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว เบื้องต้นพบลิ้นจี่ที่ไม่ได้ห่อหุ้มผลแตกได้รับความเสียหายจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ยังมั่นใจว่าจะมีผลผลิตลิ้นจี่คุณภาพเพียงพอที่จะนำมาแสดงและจำหน่ายในงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยาอย่างแน่นอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลิ้นจี่ที่ควบคุมคุณภาพจากทางราชการและไม่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
สำหรับงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2559 ณ สนามกลางเวียงข้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรได้ระบายผลผลิตออกสู่ตลาดโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น