ย้ำมาตรฐาน สินค้าเกษตร

B7
นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง

นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จากกรณีเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือไทยแพน (Thai-PAN) ได้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชผักและผลไม้ ที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและตลาดทั่วไป มาตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้าง และเผยแพร่ผลตรวจวิเคราะห์สู่สาธารณะนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ขอย้ำว่าผู้บริโภคทั่วประเทศไม่ควรตื่นตระหนก เนื่องจากการสุ่มเก็บตัวอย่างดังกล่าว มีจำนวนน้อยมาก ซึ่งใช้เป็นตัวแทนของตัวอย่างทั้งประเทศไม่ได้ โดยตามหลักสถิติและหลักวิชาการแล้ว ถ้าจะให้เป็นตัวแทนทั้งประเทศได้ ต้องสุ่มเก็บมาตรวจสอบอย่างน้อย 60 ตัวอย่าง/ชนิดพืช ไม่ใช่เก็บแค่ชนิดพืชละ 1 ตัวอย่าง ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และไม่ได้มาตรฐานของการสุ่มตรวจ ส่งผลให้ผู้บริโภคและประชาชนเกิดความตื่นตระหนก และเข้าใจผิดเป็นวงกว้าง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ที่ผลิตสินค้าได้มาตรฐานจีเอพี (GAP) กว่า 200,000 ราย โดยเป็นผู้ผลิตผักและผลไม้กว่า 70,000 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น