“เครื่องค้นหูกแบบกึ่งอัตโนมัติ”คว้า๒ รางวัล ที่กรุงเจนิวา

B-2.jpgB-1.jpg ผลงานสิ่งประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา เรื่อง “เครื่องค้นหูกแบบกึ่งอัตโนมัติ” ของวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ได้รับรางวัล 2 รางวัลในงาน International Exhibition of Invention of Geneva” ณ กรุงเจ นิวา สมาพันธรัฐสวิส
นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทำความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พิจารณาคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา เรื่อง “เครื่องค้นหูกแบบกึ่งอัตโนมัติ” ของวิทยาลัยเทคนิคลำพูน เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดนิทรรศการ ในงาน International Exhibition of Invention of Geneva” ณ กรุงเจนิวา สมาพันธรัฐสวิส และได้อนุญาตให้นายสมนึก มังกะระ ครูที่ปรึกษา และนายนครินทร์ ศรีวิชัย นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำพูน เดินทางไปราชการเพื่อนำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดนิทรรศการได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลรายงานดังนี้

B-3.jpg ประเภทผลงานที่จัดประกวด มีจำนวน 22 ประเภท ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคลำพูนได้นำผลงานเข้าร่วมประกวดในประเทศ Class A : Mechanics-Engines-Machinery-Tools-Industrial processes-Metallurgy โดยมีผลงานที่เข้าร่วมประกวดในประเภท Class A นี้ จำนวน 62 ผลงาน

B-4.jpg ผลการประกวดปรากฏว่า ผลงานเรื่อง “เครื่องค้นหูกแบบกึ่งอัตโนมัติ” ได้รับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลจากการประกวด ระดับ เหรียญทองแดง และ2.รางวัล Honorable Mention จาก China Delegation of Invention and Innovationและในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการจัดแถลงข่าว การนำผลงานของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เรียนเชิญ นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน และ อาจารย์สมนึก มังกะระ เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลมา เข้าร่วมงานแถลงข่าวและเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ผ่านมา

B-5.jpg

ร่วมแสดงความคิดเห็น