เปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง

B-6.jpgดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ในการจัดนิทรรศการทางวิชาการของเทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครลำปาง นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน ประมาณ 500 คน ภายในงานมีกิจกรรมการแสดง การประกวดแข่งขันทักษะต่าง ๆ ผลงานของครูและนักเรียนให้ชมเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น