สร้างเครือข่ายผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม

3จังหวัดแพร่แถลงผลงาน โครงการพัฒนากิจกรรมเครือข่ายผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม และโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(23พ.ค.59) ที่โรงแรมอมรรักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดการแถลงผลงาน โครงการพัฒนากิจกรรมเครือข่ายผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม และโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด ซึ่งทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่จัดขึ้น โดยเป็นกิจกรรมของคลัสเตอร์หม้อห้อมแพร่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรม และลดการดำเนินงานซ้ำซ้อน เน้นการต่อยอด และการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมหม้อห้อมแพร่ รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการแบบบูรณาการ การจัดแถลงผลงาน โครงการพัฒนากิจกรรมเครือข่ายผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม และโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด จึงเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องจากภาครัฐและเอกชน ได้รับทราบผลการดำเนินงาน และร่วมสนับสนุนคลัสเตอร์หม้อห้อมของจังหวัดแพร่ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ทั้งการพัฒนารูปแบบ การออกแบบ การแก้ไขปัญหาสีตก การร่วมกันวางแนวทางการผลิตหม้อห้อมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การขอระบบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรฐานสากล รวมถึงการเชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเกิดผลดีต่อผู้ประกอบการหม้อห้อมของจังหวัดแพร่ที่จะเกิดการพัฒนา และเสริมสร้างเศษฐกิจโดยรวมของจังหวัดแพร่ต่อไป.

ร่วมแสดงความคิดเห็น