มอบเงินให้โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร

5

ครูบาพัตรวิสุทธสีโล เจ้าอาวาสวัดวิเวก(ทุ่งตั๊วะ) ต.ไผ่โทน เจ้าสำนักสงฆ์ใหม่เจริญธรรม ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ “เกจิดังสายเขมรเมืองแพร่ “ร่วมพิธีสวดนพเคราะห์เขมร และสืบชะตาหลวง 12 ราศี ตามโครงการนำคุณธรรมจริยธรรมป้องกันยาเสพติดปลุกจิตสำนึก ให้คณะศรัทธาและนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร พร้อมกันนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือผ่านนายวิฑูรย์ สินธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามโครงการของโรงเรียนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น