ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

3.jpgพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าฯเชียงใหม่++ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเชียงใหม่(คทช.เชียงใหม่)ร่วมกับทรงวุฒิ สายแก้ว รองอธิบดีกรมที่ดิน ในฐานะเลขาอนุกรรมการจัดที่ดิน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น