ติดตามสถานการณ์ลิ้นจี่ในพื้นที่ อ.แม่ใจ

7.jpgคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ++ติดตามสถานการณ์ลิ้นจี่ในพื้นที่ อ.แม่ใจ และ อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีอุดมศักดิ์ คามูล เกษตรจังหวัดพะเยาและคณะให้การต้อนรับ พร้อมนำลงพื้นที่ ติดตามปัญหาผลกระทบจากภัยแล้งเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น