เลิกบุหรี่ลดเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง

88

อธิบดีกรมการแพทย์ชี้บุหรี่เป็นภัยต่อชีวิต มีสารเคมีเป็นพิษมากกว่า 4,000 ชนิด เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งหลายชนิด อาทิ มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปากและหลอดลม มะเร็งหลอดอาหาร แนะควรเลิกบุหรี่เพื่อตนเองและคนรอบข้าง
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก” เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายของพิษภัยบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ที่ได้รับควันบุหรี่ เพราะบุหรี่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประกอบด้วยใบยาสูบและกระดาษมวนยา เมื่อเกิดการเผาไหม้แล้ว จะมีสารเคมีที่เป็นพิษมากกว่า 4,000 ชนิด สารเคมีที่เป็นพิษเหล่านี้เมื่อสูดดมเข้าสู่ร่างกาย จะมีผลทำให้เซลล์ปกติเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งในเวลาต่อมา มะเร็งที่เกิดจากการสูบบุหรี่มีหลายชิด อาทิ มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปากและหลอดลม มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งตับอ่อน มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งไตและอวัยวะในระบบทางเดินปัสสาวะ และมะเร็งปากมดลูก สารพิษในบุหรี่ ประกอบด้วย นิโคติน ทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบตัน ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว เพิ่มไขมันในเส้นเลือด ทำลายเนื้อปอดและถุงลมปอด กระตุ้นระบบประสาท ทาร์ (น้ำมันดิบ) ทำให้เกิดมะเร็งปอด ทำลายถุงลมปอด ทำให้เป็นโรคถุงลมโป่งพอง ไอเรื้อรัง หอบเหนื่อย คาร์บอนมอนนอกไซด์ จะแย่งจับกับฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงแทนออกซิเจนมีผลให้ร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยลง ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียและมึนงง ไฮโดรเจนไซยาไนด์ ทำลายเยื่อบุหลอดลม ระคายเคือง ไอเรื้อรัง ไนโตรเจนไดออกไซด์ ทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง แอมโมเนีย ทำให้หลอดลมอักเสบ ระคายเคือง ไอ มีเสมหะมาก สารกัมมันตรังสี ทำให้เกิดมะเร็งปอด มะเร็งของอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ และแร่ธาตุต่างๆ เป็นสารตกค้างในใบยาสูบจากการพ่นยาฆ่าแมลง เป็นพิษต่อร่างกายก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่ข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าการสูบหรี่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตามมามากมายโดยเฉพาะโรคมะเร็ง
ดังนั้น ขอแนะนำให้ผู้ที่สูบบุหรี่ควรเลิกและห่างไกลจากบุหรี่ เพื่อผลดีต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม ซึ่งผลดีจากการเลิกบุหรี่มีมากมาย เช่น ประหยัดเงินจากการไม่ซื้อบุหรี่ ลมหายใจสดชื่น กลิ่นปากลดลง ทำให้เกิดความมั่นใจกลับคืนมา มีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดการติดเชื้อทางลมหายใจ ลดการไอเรื้อรัง ผู้ใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวได้รับอากาศบริสุทธิ์มากขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีงามให้บุตรหลานในครอบครัว ที่สำคัญคือลดอัตรา การเสี่ยงต่อโรคร้ายต่างๆ จากบุหรี่ การเลิกบุหรี่ไม่ยากเกินความสามารถ ข้อสำคัญต้องมีความตั้งใจจริง เข้มแข็ง เพื่อเอาชนะใจตนเองให้ได้ โดยถือหลักปฏิบัติตนเพื่อการเลิกบุหรี่ ได้แก่ ขอคำปรึกษาจากแพทย์หรือผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ เพื่อหาแนวทางการเลิกบุหรี่ หากำลังใจ ตั้งเป้าหมายให้แน่วแน่ ไม่รอช้าลงมือปฏิบัติทันที ถือคำมั่นไม่หวั่นไหว หาทางคลายเครียดด้วยการเล่นกีฬา ฟังเพลง พูดคุยกับเพื่อน ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 15-30 นาที ห่างไกลจากสิ่งกระตุ้น เช่น เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ำชา กาแฟ อาหารรสจัดและควรดื่มน้ำมากๆไม่หวนกลับไปสูบหรี่อีกหากสามารถเลิกได้แล้ว เพราะอาจทำให้กลับไปติดบุหรี่ได้อีกและหากล้มเหลวควรเริ่มต้นอีกครั้งอย่าท้อถอย จะพบกับความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ได้ ทั้งนี้ ผู้ที่มีปัญหาติดยาเสพติดหรือบุหรี่สามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนยาเสพติดโทร. 1165

ร่วมแสดงความคิดเห็น