เตือนประชาชน ไม่ควรเก็บเห็ด หรือเลือกซื้อเห็ดป่าที่ไม่รู้จักมาปรุงอาหาร

33

นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีฝนตก หลังจากฝนตกจะมีเห็ดขึ้นตามป่าเขาเป็นจำนวนมาก มีทั้งเห็ดที่กินได้และกินไม่ได้ ซึ่งเห็ดพิษ มีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดที่กินได้ ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด และเก็บมากินจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

จากรายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา พบว่า ปี2558 มีรายงานผู้ป่วยกินเห็ดพิษ จำนวน 3 ราย สำหรับปี2559 ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกินเห็ดพิษ ซึ่งอาการของผู้ป่วยที่กินเห็ดพิษ พบได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ด เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลว ทั้งนี้ เห็ดที่มีพิษรุนแรงที่สุดและเป็นเหตุให้เสียชีวิตบ่อยที่สุด คือ เห็ดระโงกหิน หรือ เห็ดไข่ตายซาก จะมีสารพิษ ที่จะทำลายระบบทางเดินอาหาร ตับ ไต สมอง ระบบเลือด ระบบหายใจ ทำให้เสียชีวิตได้ใน 4 – 10 ชั่วโมง สารพิษในเห็ดจะทนความร้อนได้ดี แม้เห็ดจะสุกแล้ว แต่ความเป็นพิษก็ยังมีสูง โดยอาการป่วยจะปรากฏหลังกินเห็ดพิษประมาณ 3 ชั่วโมง วิธีสังเกตลักษณะของเห็ดที่มีพิษ ส่วนใหญ่เจริญงอกงามในป่า ก้านสูง ลำต้นโป่งพองออก โดยเฉพาะที่ฐานกับที่วงแหวนเห็นชัดเจน สีผิวของหมวกมีได้หลายสี ผิวของหมวกเห็ดส่วนมากมีเยื่อหุ้มดอกเห็ดเหลืออยู่ในลักษณะที่ดึงออกได้หรือเป็นสะเก็ดติดอยู่ ครีบแยกออกจากกันชัดเจน มักมีสีขาว บางชนิดสีแดงหรือสีเขียวอมเหลือง สปอร์ใหญ่มีสีขาวหรือสีอ่อน มีลักษณะใส ๆ รูปไข่กว้าง
การเลือกรับทานเห็ดควรเลือกรับประทานเห็ดที่รู้จักดี เวลาเก็บเห็ดต้องเก็บให้ครบทุกส่วน โดยขุดให้ลึก เพราะหากเด็ดแต่ด้านบนแล้ว จะไม่เห็นลักษณะจำเพาะบางอย่าง เช่น กระเปาะ ซึ่งอยู่ติดกับดิน ใช้บ่งบอกชนิดของเห็ดพิษร้ายเก็บแต่เห็ดที่มีรูปร่างลักษณะสมบูรณ์เท่านั้น หลีกเหลี่ยงเห็ดที่อ่อนเกินไป ลักษณะต่างๆ ที่ใช้จำแนกชนิดยังไม่เจริญพอ หลีกเหลี่ยงเห็ดที่แก่หรือเริ่มเน่าเปื่อย เพราะเห็ดบางชนิด เมื่อแก่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีจนทำให้มีพิษอย่างอ่อนได้ อย่าเก็บเห็ดภายหลังพายุฝนใหม่ๆ มีเห็ดบางชนิดที่สีบนหมวกอาจถูกชะล้างให้จางลงได้ ห้ามกินเห็ดดิบๆ โดยเด็ดขาด เพราะเห็ดบางชนิดมีพิษอย่างอ่อนเหลืออยู่ ผู้กินจะไม่รู้สึกตัวว่ามีพิษ เมื่อกินหลายครั้งก็สะสมพิษมากขึ้น และเป็นพิษร้ายแรงถึงเสียชีวิตได้ ไม่ควรเก็บเห็ดที่ขึ้นใกล้โรงงานสารเคมี สนามกอล์ฟ หรือ ข้างถนน เนื่องจากเห็ดและเชื้อรามีคุณสมบัติดูดซับสารพิษต่างๆสะสมไว้ในตัวไว้มากรวมถึงโลหะหนัก การตรวจสอบเห็ด เช่น ต้มกับข้าวสาร ช้อนเงิน อาจใช้ได้บ้างแต่ไม่แน่นอน และใช้ได้กับเห็ดตระกูลไข่ ควรใช้สำหรับการทดสอบเพียงเบื้องต้นเท่านั้น หากสงสัยว่ามีอาการที่เกิดจากการกินเห็ดพิษ ให้รีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ เพื่อล้างท้องโดยด่วนและควรนำเห็ดที่รับประทานไปให้แพทย์ดูด้วยจะทำให้ช่วยเหลือได้ทันท่วงที .

ร่วมแสดงความคิดเห็น