พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปฐมนิเทศพระนิสิต นิสิตใหม่

B2พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปฐมนิเทศพระนิสิต นิสิตใหม่ ( ปริญญาตรี ) ปีการศึกษา 2559 “ สานรัก สานสายใย จากคณาจารย์ สู่ศิษย์ ” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีพระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น