จีดีพี เอสเอ็มอี โตขึ้นต่อเนื่อง หลังมาตการรัฐผลักดันได้ดี

b.7สสว.โชว์จีดีพีเอสเอ็มอีโตต่อเนื่อง 7 ไตรมาสติด แจง Q1/59 ขยายตัวถึง 5.1% คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 105.4 ระบุเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ ดันธุรกิจด้านบริการเติบโตเพิ่มขึ้น ทั้งท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) หรือจีดีพี เอสเอ็มอีไตรมาสแรกของปี 2559 ขยายตัว 5.1% นับเป็นการขยายตัว 7 ไตรมาสติดต่อกัน โดยมีมูลค่า 1.49 ล้านล้านบาท โดยสัดส่วนจีดีพี เอสเอ็มอี ต่อจีดีพีของประเทศ ขยับเพิ่มขึ้นเป็น 42.3% จาก 41.1% ในปี 2558 และคาดการณ์ว่าจีดีพี เอสเอ็มอี ทั้งปี 59 อยู่ที่ 5.0-5.5%

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ทำให้จีดีพีของเอสเอ็มอีเติบโตขึ้นนั้น มาจากการขยายตัวของภาคบริการเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน รวมทั้งมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ ที่ส่งผลต่อภาคการบริการและภาคการค้า ซึ่งสาขาธุรกิจที่มีการขยายตัวสูงในไตรมาสแรกของปีนี้ ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรมและภัตตาคาร ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ส่วนธุรกิจที่ยังคงเติบโตได้ดี ได้แก่ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง ธุรกิจบริการทางการเงิน และธุรกิจบริการด้านสุขภาพ

นางสาลินี กล่าวว่า ด้านผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (TSSI) ในเดือน เม.ย.59 พบดัชนีฯ ปรับตัวลดลงจากเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา อยู่ที่ระดับ 100.4 มาอยู่ในระดับที่ 95.0 ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยด้านยอดจำหน่ายและกำไรที่ลดลงจากภาคการค้าปลีก โดยเฉพาะในส่วนของค้าปลีกดั้งเดิมและค้าวัสดุก่อสร้าง รวมถึงภาคการขนส่ง เนื่องจากเป็นช่วงที่มีวันหยุดของธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

ในขณะที่ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีดัชนีความเชื่อมั่นที่สูงขึ้น ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยวอยู่ที่ระดับ 120.4 และธุรกิจขนส่ง (มวลชน) อยู่ที่ระดับ 114.8 ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ยังคงคึกคัก ในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวที่ประชาชนได้มีการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยว

นางสาลินีกล่าวว่า สำหรับดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้านั้นอยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้น โดยในเดือน เม.ย.59 อยู่ที่ระดับ 105.4 เพิ่มขึ้นจากระดับ 104.8 ในเดือน มี.ค.59 ซึ่งเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการยังคงมีความเชื่อมั่นในทิศทางอนาคต.

ร่วมแสดงความคิดเห็น