ร้านผลิตภัณฑ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

111
คณะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ตรวจเยี่ยมกิจการร้านผลิตภัณฑ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
พลตรี พิศาล นาคผจญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 และผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วยนางธิติมา นาคผจญ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 37 และคณะได้ไปตรวจเยี่ยมกิจการร้านผลิตภัณฑ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีนายอิทธิพล บุญอารีย์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจการร้านผลิตภัณฑ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นร้านค้าจัดจำหน่ายสินค้า เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก อาหาร สินค้าแปรรูป จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จากโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหญ้าไซ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริดอยบ่อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง และสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริบ้านปางขอน ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น