ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่ชายขอบ

2222พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่ชายขอบ(ภาคเหนือ) โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมด้วย พร้อมได้เข้าพบปะ ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องทำงาน   อาคารอำนวยการกลาง ศูนย์ราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น