คนลำพูนร่วมต้อนรับ “ปาณี นาคะนาท” รองผู้ว่าฯ คนใหม่

 

1465180607261ที่บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ น.ส.ปาณี นาคะนาท ( เสื้อสีเหลือง ) ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น