เปิดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนย์เด็กเล็กนาก่วมใต้

B-6.jpgดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนย์เด็กเล็กนาก่วมใต้ เพือให้เด็กเล็กที่เข้ามาเรียนรู้ใหม่ได้ทำกิจกรรมและพบปะกับคุณครู และเพื่อนใหม่ให้เกิดความคุ้นเคยกัน จัดโดย สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น