ห่วงใยผู้พิการ

BP 249 (Large)ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกอบจ.ลำพูน นำคณะกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน อบจ.ลำพูน ลงพื้นที่ “ดูแลบุลคนในครอบครัว” โดยได้มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการให้แก่ผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการในอำเภอป่าซาง จำนวน 97 ราย ซึ่งในการดำเนินงานครั้งนี้ถือว่าได้มอบทั้งของ และมอบความสุขให้แก่ผู้พิการ และผู้ดูแล จากการร่วมมือของภาคีเครือข่าย หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นทีมคุณหมอจากโรงพยาบาลป่าซาง รพ.สต. อปท.ในพื้นที่.

ร่วมแสดงความคิดเห็น