นศ.จากกรุงโซล เกาหลีใต้ฝึกประสบการณ์กับ SIPAเชียงใหม่

B-8.jpg สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ รับนักศึกษาฝึกงานจากประเทศเกาหลี เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ จะเข้าฝึกประสบการณ์กับ SIPA เชียงใหม่เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลีใต้ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union) และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็น เมืองอัจฉริยะSmart City
น้อง ๆ นักศึกษาฝึกงานทั้ง 8 คน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ 2 โครงการด้วยกันคือ 1. ทำอย่างไรให้เชียงใหม่เป็น Smart City และ Safe City เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวและปักหมุดเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีได้รู้จักเส้นทางและสถานที่มากขึ้นบน platform ของ Chiang Mai I Love uB-9.jpg

ร่วมแสดงความคิดเห็น